Упутство за пријаву програма едукације ветеринара од стране других организатора (осим вкс)

Штампа
Датум објављивања четвртак, 17 септембар 2015

 Приликом подношења пријаве програма за едукацију ветеринара од стране других организатора неопходно је Стручном одбору Ветеринрске коморе Србије доставити следећу документацију:

1. Попуњен формулар za пријављивање програма обуке;

2. Биографију предавача

3. Текст предавања ( 8-12 куцаних страна)

4. Доказ о уплати накнаде за акредитовање програма у висини од 5000,00 динара + ПДВ.

Од  рачуноводства Ветеринарске коморе Србије затражити упутсво за извршење уплате на:

тел/факс 011/2687-475

тел: 011/2684-597

маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Напомена: некомплетна пријава птрограма се неће разматрати.

 

Овде преузмите:

1. Формулар za пријављивање програма обуке;

2. Образац за биографију предавача;

3Образац за резиме програма;

4. Вођење евиденције учесника;

5. Изјава установе-организације;

 

Достављање Захтева:

 

Целокупна документација се може послати препорученом поштом на адресу Ветеринарске коморе Србије, 11129 Београд, пост.фах 41, Булевар ослобођења 18, или се доноси лично у просторије Ветеринарске коморе Србије, на истој адреси , као и у електронској форми на маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..