Листа акредитованих програма обуке

Штампа
Датум објављивања четвртак, 03 март 2022

Списак акредитованих тема за програмирану едукацију ветеринара
2022. година
Бојан Тохољ
1.Инхалациона анестезија у малој пракси ( 4 бода )
Бранислав Курељушић
2. Ентеропатије свиња проузроковане бактеријама – дијагностика, превенција и
контрола ( 2 бода )
3.Клостридијалне инфекције животиња – патолошки налаз и могућности превенције
( 2 бода )
4.Афричка куга свиња – етиологија, епизоотиологија, клиничка слика, патолошки
налаз, надзор и контрола болести ( 2 бода )
5.Патоморфолошка дијагностика неких инфективних обољења фармских животиња
( 2 бода )
Драган Василев
6.Безбедност и квалитет традиционалних производа од меса ( 2 бода )
7.Еквивалентне методе прегледа меса на трихинеле ( 2 бода )
Иван Станчић
8.Репродукција паса и менаџмент у приступу са одгајивачима ( 2 бода )
Јасна Курељушић
9. Критеријуми безбедности хране у ланцу производње ( 1 бод )
10. Критеријуми хигијене у процесу производње хране ( 1 бод )
Милица Ковачевић Филиповић и Јелена Француски Андрић
11. Основи ветеринарске хематологије ( 3 бода )
12. Преглед урина диференцијална дијагноза ( 4 бода )
13. Хематологија на длану – базичан курс ( 4 бода )
Ненад Андрић и Јелена Француски Андрић
14. Биохемијски параметри ( 4 бода )
Јован Спасојевић
15. Мониторинг хируршког пацијента ( 4 бода )

Маја Васиљевић
16. Менаџмент у ургентној ветеринарској медицини-превенција синдрома изгарања
( 2 бода )
17. Ургентна ветеринарска медицина и интнензивна нега паса и мачака-најчешће
грешке у пракси ( 4 бода )
18. Анестезија и мониторинг у току анестезије паса и мачака-најчешће грешке (2 бода )
Милан Хаџи Милић
19. Дијагностика обољења предњег сегмента ока – где грешимо? ( 4 бода )
Милан Малетић
20. Управљање репродукцијом на фармама млечних крава ( 4 бода )
Милан Малетић и Ристевски Драган
21. Управљање репродукцијом на фармама свиња ( 3 бода )
Милица Ковачевић Филиповић и Мирјана Миловановић
22. Стрес, бол и контрола бола код животиња ( 3 бода )
Милица Ковачевић Филиповић
23. Сличности и разлике хематопоетских и мезенхимских матичних ћелија и њихов
терапијски потенцијал ( 3 бода )
Наталија Милчић Матић
24. Хормонске дерматозе ( 2 бода )
25. Веома практична дерматологија ( 4 бода )
26. Приступ пруритичном пацијенту ( 2 бода )
27. Инфективна обољења коже малих животиња ( 4 бода )
Ненад Андрић
28. Напади и епилепсија паса и мачака-дијагноза и терапија ( 4 бода )
29. Обољења кичмене мождине паса и мачака-како до дијагнозе ( 4 бода )
Николина Новаков
30. Антибиотици у отпадним водама и акватичним екосистемима и њихов утицај на
ширење антибиотске резистенције ( 4 бода )

Радослава Савић Радовановић
31. Органска производња и висококвалитетна храна и Законска регулатива у области
органске производње ( 2 бода )
Саша Лауш
32. Ендометритиси, неплодност кобила и неке методе асистиране репродукције коња
као изазов у пракси ( 2 бода )
Весна Миличевић, Љубиша Вељовић, Димитрије Глишић
33. Нове неинвазивне методе узорковање животиња: тумачење резултата
лабораторијских анализа у дијагностици заразних болести ( 4 бода )
Владимир Нешић
34. Најчешће грешке ветеринара у пракси које могу довести до незадовољства
клијената, пријаве и тужбе – како их избећи и како их решавати ( 4 бода )