30. седница УО

Штампа
Датум објављивања четвртак, 12 август 2010
У Београду је 10.08.2010. године одржана седница Управног одбора ВКС. На дневном реду седнице је био договор о припреми Изборне Скупштине ВКС која се планира половином новембра ове године. Председницима РО доставиће се спискови чланова са молбом да у року од седам дана ураде исправке, а након тога Комора ће свим члановима упутити извештај о стању плаћених чланарина са упутством о начину избора.

       Закључено је да ће право да бирају и буду бирани имати сви који најкасније до 30. септембра 2010. године измире своје обавезе према Комори, закључно са првим полугодиштем 2010. године. Управни одбор је изразио своје незадовољство због неоправданог пролонгирања припрема за спровођење Програма мера 2010. године, посебно имајући у виду да се у овом тренутку у промету налази млеко и производи од млека од преко 40% грла чије здравствено стање није утврђено у складу са Правилником о утврђивању програма мера за 2010. годину. Управни одбор ће се поводом овог проблема обратити посебним саопштењем према надлежним органима Министарства пољопривреде и Управе за ветерину, као и Удружењу потрошаћа и медија.