Помоћ за Краљево

Штампа
Датум објављивања петак, 03 децембар 2010

 На основу закључка Изборне скупштине Управни одбор ВКС је донео неколико одлука које имају за циљ прикупљање солидарне помоћи члановима Ветеринарске коморе Србије који су погођени земљотресом у Краљеву. Прикупљена средства која до 15. 12. 2010. стигну на рачуну ВКС распоредиће пропорционално претрпљеној штети посебна комисија Коморе у сарадњи са Рашким РО ВКС.

     Исказивање солидарности и прикупљање средстава одвијаће се кроз неколико видова активности:- упућивањем једнократне помоћи ветеринарских научних и специјалистичких института;- организовањем једнодневне едукације 11.12.2010. на ФВМ у Београду (три области у три сале) са симболичном котизацијом од 1000,00 динара;- упућивање дописа свим ветеринарским организацијама са молбом да у складу са својим могућностима уплате једнократну помоћ и- подношењем иницијативе Министарству пољопривреде да у плану за 2011.годину предвиди могућност да финансира 10.000 вештачких осемењавања говеда у селима на подручју Краљева