Ценовник ветеринарских услуга

Штампа
Датум објављивања петак, 17 децембар 2010

Управни суд Републике Србије донео је 18.11.2010. године пресуду којом се одбија тужба Коморе против туженог Савета Комисије за заштиту конкуренције у вези решења бр.4/0-01-293/08-11 од 21.11.2008. године којим се Ценовник минималних цена ветеринарских услуга (са важношћу од 1.05.2008.) проглашава забрањеним и ништавним споразумом, односно актом који има за циљ или последицу има или може имати битно спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на релевантном тржишту пружања вет.услуга. Сходно пресуди органи Коморе предузеће кораке у циљу измена Статута и Дисциплинско-етичког правилника, а подсечамо колеге да је након пријема решења Комисије за заштиту конкуренције 2008.године, Управни одбор ВКС донео одлуку да се укине спорни Ценовник и до доношења пресуде обуставе сви дисциплински поступци који су се водили због непридржавања ценовника.