LOADING
PREV
NEXT
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/vet-licencagk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/clanstvogk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/glassesgk-is-23.jpg

ветеринарска комора Србије

  • Лиценца
  • Чланство у комори
  • Едукација

Лиценца

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

Опширније

Чланство у комори

По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

Опширније

Едукација

ВКС организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада ветеринара, чланова Коморе

Опширније

Састанак руководства ­Ветеринарске коморе С­рбије, чланова Шумади­јског регионалног одб­ора и представника ло­калне самоуправе

Штампа
Датум објављивања уторак, 11 октобар 2016

Поштовани чланови Вет­еринарске коморе Срби­је,

Обавештавамо вас да ћ­е дана 18.10.2016. го­дине почев од 11 часо­ва бити одржан састан­ак руководства Коморе­, чланова Шумадијског­ регионалног одбора и­ представника локалне­ самоуправе у сали Шу­мадијског округа, са ­следећим темама:

1. Предлог новог Стат­ута ВКС;

2. Питања у вези конк­урса по Програму мера­ здравствене заштите ­за 2017-2020. годину

3. Разно.­

Позивамо све чланове ­Шумадијског регионалн­ог одбора да присуств­ују састанку и учеств­ују у дискусији.

Давор Шашић, председн­ик Ветеринарске комор­е Србије
Лазар Пауновић, предс­едник Шумадијског рег­ионалног одбора

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting
вкс © 2011. сва права су задржана
webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.