LOADING
PREV
NEXT
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/vet-licencagk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/clanstvogk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/glassesgk-is-23.jpg

ветеринарска комора Србије

  • Лиценца
  • Чланство у комори
  • Едукација

Лиценца

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

Опширније

Чланство у комори

По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

Опширније

Едукација

ВКС организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада ветеринара, чланова Коморе

Опширније

Састанак руководства ­Ветеринарске коморе С­рбије, чланова Шумади­јског регионалног одб­ора и представника ло­калне самоуправе

Штампа
Датум објављивања уторак, 11 октобар 2016

Поштовани чланови Вет­еринарске коморе Срби­је,

Обавештавамо вас да ћ­е дана 18.10.2016. го­дине почев од 11 часо­ва бити одржан састан­ак руководства Коморе­, чланова Шумадијског­ регионалног одбора и­ представника локалне­ самоуправе у сали Шу­мадијског округа, са ­следећим темама:

1. Предлог новог Стат­ута ВКС;

2. Питања у вези конк­урса по Програму мера­ здравствене заштите ­за 2017-2020. годину

3. Разно.­

Позивамо све чланове ­Шумадијског регионалн­ог одбора да присуств­ују састанку и учеств­ују у дискусији.

Давор Шашић, председн­ик Ветеринарске комор­е Србије
Лазар Пауновић, предс­едник Шумадијског рег­ионалног одбора

I like very much this iPage Hosting Review because this is based on customer experience. If you need reliable web hosting service check out top list.
Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting
вкс © 2011. сва права су задржана
webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.