LOADING
PREV
NEXT
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/vet-licencagk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/clanstvogk-is-23.jpg
http://vetks.org.rs/modules/mod_image_show_gk4/cache/glassesgk-is-23.jpg

ветеринарска комора Србије

  • Лиценца
  • Чланство у комори
  • Едукација

Лиценца

Закон о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) предвиђа увођење обавезног лиценцирања ветеринара.

Опширније

Чланство у комори

По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

Опширније

Едукација

ВКС организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада ветеринара, чланова Коморе

Опширније

Обавештење за чланове Коморе о условима који морају бити испуњени за путовање са кућним љубимцем псом, мачком или крзнашицом по молби Управе за ветерину

Штампа
Датум објављивања четвртак, 10 новембар 2016

Некомерцијално кретање кућних љубимаца јесте свако премештање до пет кућних љубимаца који нису намењени за продају или други вид преноса трећим лицима, а које подразумева премештање кућних љубимаца, односно њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје Републике Србије, у пратњи власника или другог одговорног лица које је овлашћено од стране власника. Контролуи идентификацију пратеће документације некомерцијалног кретања кућних љубимаца обавља царински орган (Члан 128. Закона о ветеринарству « Сл.гласник РС бр. 91/05,30/10 и 93/12).

Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца из Републике Србије у земље Европске уније који морају бити испуњени:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

 

1) животиње треба да буду трајно обележене - микрочип;

2) да је животиња вакцинисана или ревакцинисана против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO standard) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине. Kућни љубимци не смеју имати мање од 3 месеца приликом прве вакцинације против беснила;

3) да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/mlу лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и 3 месеца пре изношења , с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине;

4) да животињу прати сертификат издат од стране надлежног органа;Министарства пољопривреде изаштите животне средтине, Управе за ветерину, ветеринарског инспектора Републике Србије надлежног за град/места на ком борави животиња;

Уколико власник или особа овлашћена од стране власника не путује заједно са кућним љубимцем размак између тих путовања не сме да буде дужи од 5 дана.

За путовање у Велику Британију, Ирску, Малту, Финску и Норвешку обавезан је третман против Ецхиноцоццус (за псе) и то између 24 и 120 сати пре пута.

Свака земља чланица ЕУ има и националне Правилнике (нпр. у Италију и на Кипар не могу да улазе штенад млађа од 3 месеца ни из земаља чланица ЕУ) када је у питању путовање у земље ван Европске уније које не захтевају серолошки тест на беснило (нпр. Сједињене Америчке Државе, Канада, итд.), уколико кућни љубимци путују авионом и у транзиту су преко ЕУ, препорука власнику је да се распитају у граничној ветеринарској инспекцији аеродрома прве земље уласка у Европску унију, да ли им је тај тест потребан или не. Уколико се до аеродрома у Европској унији путује са аутомобиломсеролошки тест је обавезан.

КОМЕРЦИЈАЛНО ПУТОВАЊЕ је уколико животиње мењају власника, поклањају се/продају се сматра се комерцијалним прометом животиња.Услови су исти као и за некомерцијални транспорт. Сертификат увек мора да прати животињу.

 

За путова у треће земље сертификат увек мора да прати животињу, услове за путованје можете наћи на;International Pet Travel - Information About Traveling to a Foreign Country With Your Pethttp://petfriendlytravel.com/intl_travel

Кућним љубимцима пореклом из ЕУ који путују са власником, за улазак у Републику Србију је довољан пасош који издаје земља чланица ЕУ. Приликом њиховог повратка, Европска унија захтева серолошки тест на беснило који мора бити урађен пре њиховог путовања, али не мора да се чека да прође три месеца од вађења крви.

Услови за некомерцијално кретање кућних љубимаца дати су у Правилнику о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 11/11, Правилник о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 60/14, Исправка правилника о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке «Сл.гласник РС» бр. 65/14.

Joomla Templates designed by Best Cheap Hosting
вкс © 2011. сва права су задржана
webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.