Микотоксини - потенцијални проблем и како га спречити

Штампа
Датум објављивања уторак, 19 септембар 2017

Поштовани чланови Коморе,

Ветеринарска комора Србије, као струковна организација доктора ветеринарске медицине основана у циљу подизања нивоа здравствене заштите животиња, а самим тим и људи, покреће програм систематског информисања произвођача хране за животиње и хране животињског порекла, власника животиња и крајњих корисника о утицају и превенцији микотоксина.

Услед насталих климатских промена, како у свету тако и у Републици Србији, и неадаптираности српске пољопривреде на климатске поремећаје, питање превенције и развоја превентивних модела и стратегија за спречавање контаминације хране микотоксинима јавља се као једно од кључних питања, на које одговор може дати ветеринарска струка.

image001

Из наведених разлога, Комора ће спроводити активности на информисању свих структура друштва и пружати стручну помоћ на терену преко својих регионалних представника, с обзиром да се ове године истиче тенденција појаве микотоксина у хранивима на подручјима на којима до сада нису утврђивани.

Микотоксини су токсични, секундарни метаболити већег броја сапрофитских плесни који у организам животиња и људи најчешће доспевају путем контаминиране хране. Контаминација хранива плеснима може настати пре бербе и за време складиштења. Размножавању плесни и стварању микотоксина погодују високе температуре, сушни периоди, као и велика активност инсеката који доводе до оштећења зрна. Последњих година на глобалном плану присутни су значајни климатски поремећаји, праћени екстремно високим или ниским температурама, појавом великих и обилних киша са поплавама и појавом великих суша. Наведени стресогени утицаји значајно су допринели повећању контаминације плеснима и микотоксинима, пре свега, житарица али и других хранива.

Уношењем токсина гљивица у организам животиња и људи настају интоксикације, тзв. микотоксикозе које, с обзиром да су везане за храну, могу да поприме широке размере. Такође, штете које настају у сточарству услед микотоксикоза могу да буду велике, а испољавају се у виду директних губитака због угињавања животиња или, још чешће, настају индиректно услед пада производних и репродуктивних способности животиња. Због искоришћавања хранљивих састојака супстрата, раст гљивица значајно смањује садржај суве материје хране док редукција масти и угљених хидрата доводи до смањене количине метаболичке енергије хранива. Посебан проблем представља могућност да се у организму животиња, које су конзумирале храну контаминирану микотоксинима, нађу резидуе микотоксина у различитим количинама, па може да дође до испољавања штетних ефеката и код људи (мутагени, тератогени, ембриотоксични, хепатогени, нефротоксични, дерматотоксични и канцерогени ефекти).

image003

 

Иако су за спречавање или редукцију штетних ефеката микотоксина на здравље људи и животиња развијене многе стратегије, за сада није развијен јединствен метод који би био подједнако ефикасан за све микотоксине у различитим супстратима. Превентивне мере како на пољу тако и у складишту захтевају мултидисциплинарни и интегрисани приступ који се заснива на познавању и правилном одабиру хибрида биљних култура, екологије плесни, одабира правовременог периода жетве, услова складиштења, процеса прераде и детоксификационе стратегије у случају појаве токсина. 

Контаминација хране плеснима или микотоксинима може се десити у свим фазама у ланцу исхране. Превенција контаминације хране микотоксинима одвија се још на пољу пре жетве и током складиштења. Принцип превенције контаминације на пољу подразумева примену добре пољопривредне праксе, која се спроводи кроз селекцију усева отпорних на стрес а тиме и на инфестацију паразитима, правилну иригацију, правилно прихрањивање биљака, контролу штеточина, примену пестицида и ротацију усева. У складишту превентивне мере заснивају се на коришћењу бројних физичких (одржавање ниске температуре у складишту и контрола влажности) и хемијских метода (примена фунгицида и антиоксиданата).

image005Дана 04.09.2017. године Управа за ветерину, при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, је на свом сајту објавила флајер – обавештење за држаоце животиња у вези микотоксина у кукурузу и болестима животиња које микотоксини изазивају.

Наведено обавештење као начин информисања држалаца животиња, представљено је на седници Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду дана 11.09.2017. године. У наставку текста можете преузети обавештење за држаоце животиња које је припремила Управа за ветерину при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, и то на следећем линку: http://www.vet.minpolj.gov.rs/veterinarska_inspekcija/Flajer%20za%20proizvo%C4%91a%C4%8De%20hrane.pdf .

Ветеринарска комора Србије благовремено ће обавештавати све чланове Коморе о даљим активностима на тему контроле и превенције микотоксина.