Učešće VKS u radu „Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji“

Штампа
Датум објављивања четвртак, 12 октобар 2017

U cilju promocije i jačanja uloge veterinarske struke u društvu, Veterinarska komora Srbije je uzela aktivno učešće na zasedanju Radne grupe za poglavlje 12 (bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) „Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji“ (NKEU). „NKEU“ prеdstаvlја stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji. U tоm smislu, „NKEU“ imа ulоgu kоnsultаtivnоg tela, institucionalizovanog оtvоrеnоg diјаlоgа i delotvornog mehanizma za prаćеnje svega dogovorenog i ostvarenog, i to tоkоm cеlоg tоkа prеgоvоrа sа ЕU.

 EUKONVENT-29.9.17

Na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine u Zelenom salonu Narodne skupštine učestvovao je Miroslav Urošević, kao predstavnik VKS u „NKEU“. Tema je bila „Diskusija o nalazima skrining izveštaja za pregovaračko poglavlje 12“. S obzirom da su u diskusiji učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosno Uprave za veterinu, kolega Urošević je postavio pitanje o mogućnostiima za prenos nadležnosti sa državnih organa na veterinare-praktičare, pre svega, u domenu bezbednosti hrane - inspekcijski nadzor klanica. Odgovoreno mu je da Uprava za veterinu podržava ovaj proces u okviru svojih nadležnosti, i da je to generalno dobro rešenje za evidentni nedostatak u broju veterinarskih inspektora. U tom kontekstu, Uprava za veterinu je potpisala i sporazum sa Fakultetom za veterinarsku medicinu u Beogradu o predstojećoj obuci veterinara za inspekcijski nadzor u klanicama.