Формирана Стална комисија Управног одбора ВКС која ће се бавити питањима пчеларске праксе у оквиру Ветеринарске коморе Србије

Штампа
Датум објављивања четвртак, 12 октобар 2017

Поштовани чланови Коморе,

 Дана 05.10.2017. године, Управни одбор ВКС је, у циљу побољшања свог рада, а самим тим, рада и положаја свих колега на терену, основао Сталну комисију која ће се бавити питањима добре пчеларске праксе у оквиру Ветеринарске коморе Србије. 

najobdareniji-insekt-pcela-2

 Управни одбор ВКС је именовао за председника Сталне комисије колегиницу Снежану Милосављевић, док су за чланове Комисије именовани: Јелена Николић, Владан Рајковић, Иван Милош, Казимир Матовић и Давор Шашић, колеге са дугогодишњим искуством и знањем у спровођењу добре пчеларске праксе.

 Основни циљ Сталне комисије УО ВКС за добру пчеларску праксу јесте да подстиче развој ове области, затим примену нових знања и да организовано разматра и проучава теоријске и практичне проблеме везане за област добре пчеларске праксе. 

 Овлашћења Сталне комисије су следећа:

1.Разматра питања из делокруга добре пчеларске праксе;

2.Даје мишљења и припрема предлоге о питањима из добре плечарске праксе које усваја Управни одбор ВКС;

3.Предлаже организовање едукација ветеринара који се баве добро пчеларском праксом у координацији са председником Коморе и регионалним одборима Коморе и подноси пријаву за акредитацију предавања пред Стручним одбором ВКС,

4.Даје предлоге решења законских и подзаконских аката који се односе на добру пчеларску праксу, које као став Ветеринарске коморе Србије усваја Управни одбор ВКС;

5.Врши коресподенцију са органима и телима Коморе;

6.Врши коресподенцију, преговоре и сарађује са надлежним државним органима и другим организацијама у вези са добром пчеларском праксом а на основу усвојених ставова и смерница Ветеринарске коморе Србије;

7.Подноси извештаје о активностима УО ВКС;

8.Обавља и друге послове по овлашћењу председника ВКС и УО ВКС.

На рад Сталне комисије у свему се примењује Пословник о раду УО ВКС у складу са чланом 34. Пословника о раду УО ВКС.

Председник Сталне комисије Снежана Милосављевић и председник Ветеринарске коморе Србије Давор Шашић