Učešće predstavnika VKS na Proslavi Jubileja Veterinarske Komore Austrije u Beču 25. maja 2018.

Штампа
Датум објављивања недеља, 03 јун 2018

UsklopuaktivnostiVeterinarskekomoreSrbijenaproširenjuijačanjumeđunarodnesaradnjesakomoramaveterinarau svetu, posebno je važno negovanje dobrih odnosa sa kolegama u regionu. Obzirom na dobru komunikaciju koju imamo sa VeterinarskomKomoromAustrije, dobili smo pozivza kolegu Miroslava Uroševića, dr sci., dipl. vet. (predstavnikaVKSuSvetskojVeterinarskojOrganizaciji “WVA”) da prisustvuje obeležavanju njihove 70-to godišnjice postojanja.

Ovo je bio odlično organizovan skup (u „Parkhotel Schönbrunn“ u Beču) sa više od sto učesnika, predstavnika Ministarstva za održivost i turizam Austrije (pokriva resor poljoprivrede), Ministarstva zdravlja Austrije (nadležno za sektor veterinarstva), veterinara iz Austrije, Univerziteta Veterinarske medicine u Beču i predstavnike veterinarskih organizacija (i komora) iz: Nemačke (i Bavarske), Švajcarske, Slovačke, Mađarske, Srbije i Slovenije. Organizovan je i zanimljiv okrugli sto odnosno debata o budućnosti Veterinarske struke u Austriji „u narednih 70 godina“, na kome su učestvovali i bivši Evropski Komesar za poljoprivredu Prof. dr Franz Fischler, i jedini veterinar Ministar poljoprivrede Austrije Dr Herbert Haupt.

Prisustvo na ovom jubileju je bila korisna prilika za rezgovore o mogućnostima saradnje sa rukovodstvom Veterinarske Komore Austrije kao i Prof. Dr Friedrich Schmoll -Načelnikom Sektora za zdravstvenu zaštitu životinja u Austrijskoj Agenciji za zdravlje i bezbednost hrane („AGES“) a naravno i sa kolegama iz Austrije i zemalja u regionu.

 image001

Sa Predsednikom Veterinarske Komore Austrije Mr. sci. Kurt Frühwirth

-

 
image002

Sa Prof. Dr Friedrich Schmoll, Načelnikom Sektora za zdravstvenu zaštitu životinja u Austrijskoj Agenciji „AGES“

-

 image003

Učesnici debate o budućnosti veterinarske struke u Austriji