Ажурирање спискова чланова ВКС

Штампа
Датум објављивања четвртак, 19 септембар 2019

На основу одлуке са скупштине ВКС  у оквиру плана рада за 2019. годину председници РО су доставили спискове својих чланова који ће се ажурирати. Молим чланство да изврши увид у припадајући списак ради провере података. За све спорне информације можете се обратити у секретаријат ВКС на 011/ 2684-597.

јужнобанатски р.о.

пиротски р.о.

расински р.о.

рашки р.о.

нишавски р.о.

шумадијски р.о.

поморавски р.о.

браничевски р.о.

колубарски р.о.

мачвански р.о.

моравички р.о.

подунавски р.о.

топлички р.о.

западнобачки р.о.

зајечарски р.о.

средњебанатски р.о.

јабланички р.о.

севернобачки р.о.

севернобанатски р.о.

Београд 3. р.о.

златиборски р.о.

јужнобачки р.о.

сремски р.о.

пчињски р.о.

Београд 2 р.о.