42. седница УО ВКС

Штампа
Датум објављивања уторак, 15 новембар 2011

На седници Управног одбора ВКС одржаној 10.11.2011. године разматран је Извештај са састанака које је руководство Коморе, заједно са представницима Управе, одржало током октобра на свим Регионалним одборима ВКС. На основу дискусија и предлога са Регионалних одбора сагледани су проблеми који онемогућавају ефикасан рад службе, а истовремено утичу на стално погоршање економског положаја доктора ветеринарске медицине који легално обављају своју делатност.

Управни одбор је прихватио предлог одлука које проистичу из овог Извештаја и изразио очекивање да ће у њиховом спровођењу имати пуну подршку Управе за ветерину. Такође је разматрана најновија Инструкција Управе у вези обавеза ветеринарских организација код контроле животиња у промету. Да би се спровела УО је закључио да је неопходно да се реше спорна питања. Представник ВКС у Светској ветеринарској организацији Зоран Катринка поднео је извештај са 30. конгреса ЊВА и генералне скупштине ове организације одржаних у октобру, када је Комора постала пуноправни члан ове организације. У току децембра биће реализован долазак председника Светске ветеринарске организације Фаузиа Кехрида у Србију. Због веома слабе реализације уплате за чланарину и лиценцу у 2011. години, Управни одбор је донео одлуку да се не одржи јесењи циклус бесплатних едукација Коморе у оним регионалним одборима чији чланови нису измирили дуговања. Имајући у виду колеге који редовно измирују своје обавезе, Управни одбор је закључио да они неће бити оштећени и да ће се за њих накнадно организовати едукације. У току је достављање прегледа стања до сада плаћених чланарина и лиценци на мејл адресе колега по регионалним одборима. Још једном су колеге замољене да се придржавају обавезе обавештавања Коморе када дође до промене података који су достављени код подношења захтева за лиценцу.