Одлука о увођењу нових шифара у Препоручени ценовник

Штампа
Датум објављивања среда, 07 март 2012

Извод из записника са 45. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије,
дневни ред тачка 4, која се одржала 07.03.2012. године у Београду.

........... непотребно изостављено ................

На основу члана 25. тачка 11. Статута Ветеринарске коморе Србије, Управни одбор ВКС доноси

Одлуку

да се у Препоручени ценовник ветеринарских услуга ВКС унесу нове шифре које се односе на спровођење контроле здравственог статуса газдинства. Нове шифре су:

12070 - Ванредни активни надзор за који нису обезбеђена буџетска средства
12080 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка (копитари и говеда)
12081 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка (телад, ждребад, свиње, овце и козе)
12082 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка (прасад, јагњад, јарад)
12083 - Утврђивање здравственог статуса живине код одласка – доласка
12084 - Утврђивање здравственог статуса пчела код одласка – доласка


У Београду, 07. март 2012. године  

Председник Управног одбора: Радош Раилић, др. вет., с.р.