Упутство за уплату чланарине

Штампа

У складу са чланом 5. Статута Ветеринарске коморе Србије, чланство у Комори је обавезно за све дипломиране ветеринаре, односно докторе ветеринарске медицине који обављају ветеринарску делатност на територији Републике Србије.

Да би се остварило чланство у Комори потребно је поред осталих услова платити чланарину. Чланство у Комори је индивидуално и може да се плаћа искључиво појединачно, преко налога за уплату.

Према одлуци Скупштине ВКС од 11. новембра 2006. године висина месечне чланарине износи 300,00 динара. Чланарина може да се плаћа најмање тромесечно, најкасније до 15. у средњем месецу квартала (15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра). Уплата се обавља на рачун Ветеринарске коморе Србије број 205-206170-50 према узорку који је у прилогу упутства.

Приликом попуњавања уплатнице молимо Вас да, у колико нисте до сада поднели захтев за издавање лиценце, обратите пажњу на рубрику “модел и позив на број (одобрење)” где треба да упишете ознаку за Ваш Регионални одбор.

Колеге које имају лиценцу, треба да се позову на број своје лиценце.

 

Ознаке за Регионалне одборе:

01. Београд

02. Београд

03. Београд

04. Борски РО

05. Браничевски РО 

06. Јабланички РО

07. Јужнобачки РО

08. Jужнобанатски РО

09. Колубарски РО

10. Моравички РО

11. Мачвански РО

12. Нишавски РО

13. Подунавски РО

14. Поморавски РО

15. Пиротски РО

16. Пчињски РО

17. Расински РО

18. Рашки РО

19. Средњебанатски РО

20. Севернобанатски РО

21. Севернобачки РО

22. Сремски РО

23. Шумадијски РО

24. Топлички РО

25. Западнобачки РО

26. Зајечарски РО

27. Златиборски РО

28. Београд IV

 

uplatnica