Јужнобачки

Штампа

 

Južnobački  RO   Mandatni period 2014-2018

Predsednik Reonalnog odbora

Jovan Mirčeta

Članovi Upravnog Odbora

Jovan Mirčeta, Sava Lazić, Ivan Fenjac, Velimir Mikalački, Dragan Ševo

Predstavnici u Skupštini VKS

Jovan Mirčeta, Radomir Ratajac, Tamaš Petrović, Aleksandar Bursać, Dragan Vulin, Bojan Topalski

Predstavnik u Etičkom Komitetu

Aleksandar Potkonjak

Članovi komisije za cene

Vojin Bojanić, Tijana Stanojev, Srđan Srđanov, Branka Vidić, Snežana Milovanović, Anastasija Handžiska