Нишавски

Штампа

Nišavski  RO   Mandatni period 2014-2018

Predsednik Reonalnog odbora

Miloš Petrović

Članovi Upravnog Odbora

Miloš Petrović, Zoran Cvetković, Čedomor Anđelović, Danijela Ristić, Mile Stevanović

Predstavnici u Skupštini VKS

Miloš Petrović, Zoran Cvetković, Čedomor Anđelović

Predstavnik u Etičkom Komitetu

Dragan Tončić

Članovi komisije za cene

Igor Petreski, Miloš Marković, Nenad Lepopojić