Предлози Коморе

Штампа
Датум објављивања среда, 09 фебруар 2011

На позив директора Зорана Мићовића у Управи за ветерину 7.2.2011. представници Коморе Грго Тиквицки и Радош Раилић били су у прилици да Управи образложепредлоге и захтеве у циљу отклањања сметњи на реализацији послова из Програма мера 2011 које су колеге преузеле потписивањем Уговора. Отклањањем ових сметњи створила би се материјална претпоставка за извршавање прихваћених послова. Такође је разговарано о проблемима који проистичу из захтева за специјалистичким обукама које намеће  "Правилник о условима у погледу објеката, опреме ..." као и проблемима код издавања здравствених уверења. Управи су достављени и писани предлози које у целости можете прочитати на означеном тексту. Састанак је завршен обећањем да ће предлози бити размотрени и да ће Комора добити одговор на предложена решења.