NOVA REZOLUCIJA O ZABRANI ANTIMIKROBNIH LEKOVA ZA UPOTREBU U VETERINI NA DNEVNOM REDU EVROPSKOG PARLAMENTA 23.juna 2022. god.

Штампа
Датум објављивања петак, 24 јун 2022

Poštovane koleginice i kolege,

Prošle godine smo Vas obavestili o rezoluciji Komiteta za zaštitu okoline, javno zdravlje i hranu (ENVI) Evropskog parlamenta (EP) o zabrani kolistina, makrolidnih antibiotika, fluoriranih hinolona i cefalosporina 3. i 4. generacije u veterinarskoj medicini, koja je odbijenana plenarnom zasedanju EP 15.09.2021. god.

Tada smo napomenuli da će se ovakvi pokušaji da se velika grupa antimikrobnih lekova zabrani za upotrebu u veterini verovatno nastaviti. Upravo tako, pre dve nedelječetvoro članovaENVI podneloje novipredlog rezolucije protiv nacrta Zakona o sprovođenju izglasane odluke EP da navedeni antimikrobni lekovi ostanu za upotrebu u veterini.

Federacija veterinara Evrope je odmah, ponovo pokrenula sve dostupne mehanizme da se delegati EP informišu o besmislenosti i neispravnosti ove nove rezolucije i uputila apel da predlog bude odbačen. Predlog Rezolucije je bio na dnevnom redu Evropskog parlamenta 23. juna u 11h kada je obavljeno glasanje. Sa zadovoljstvom Vas izveštavamo da je i ova druga rezolucija o zabrani primene antimikrobnih lekova u veterinarskoj medicini odbačena u Evropskom parlamentu većinom glasova. Međutim ova većina nije toliko izražena kao na prvom glasanju.

Image 021

Poštovane koleginice i kolege, FVE poziva doktore veterinarske medicine na racionalnu, stručnu i odgovornu upotrebu antimikrobnih lekova. Ovom apelu pridružuje se i Veterinarska komora Srbije koja će nastaviti da aktivno učestvuje u akcijama FVE i nastaviti da u programu kontinuirane edukacije informiše kolege o najnovijim saznanjima. Pokušaji da se veliki broj antimikrobnih lekova zabrani za upotrebu u veterini neće prestati.

 

Veterinarska komora Srbije

Dr. vet. spec. Mišo Kolarević

Prof. dr Saša Trailović