Javni poziv za prijavu tama za programirano usavršavanje veterinara

Штампа
Датум објављивања понедељак, 03 октобар 2022

Poštovane koleginice i kolege,

u toku je javni poziv za prijavu tama  za programirano usavršavanje veterinara u organzaciji Veterinarske komore Srbije.

Prijavljivanje se obavlja dostavljanjem obrasca prijave (vidi ispod) na e-mail komore This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije do 31.10.2022. godine. Odlukom sturčnog odbora ukida se plaćanje takse za prijavu.

Autori mogu da prijave sve teme iz domena veterinarske medicine, a Stručni odbor VKS je sledeće teme identifiovao kao prioritetne:

Pravo prijavljivanja programa stručnog usavršavanja imaju ustanove, strukovna društva, odnosno udruženja i drugi pravni subjekti kao i samostalno autori. Nije neophodno da autor bude i član komore niti da ima važeću licencu. Realizacija programa se sprovodi u organizaciji VKS što podrazumeva i naknadu autorima za putne troškove i realizaciju edukacije prema važećem pravilniku, a to podrazumeva nadoknadu u iznosu od 6000 rsd po jednom času predavanja do maksimalno 4 časa i naknadu za putne troškove. Odluka o akreditaciji se donosi u roku od 30 dana od krajnjeg roka za podnošenje prijava po raspisanom konkursu i dostavlja se podnosiocu prijave.

      Spisak svih akreditovaih tema će biti dostupan na sajtu komore, a predsednici regionalnih odbora će u dogovoru sa autorima i sekretarijatom Komore vršiti realizaciju programiranog usavršavanja u svojim okruzima.

Linkovi za: