Састанак у ЛКС

Штампа
Датум објављивања петак, 24 фебруар 2012

Председник Коморе Грго Тиквицки, председник СО Радмила Ресановић и секретар ВКС Јадранка Тијанић посетили су Лекарску комору Србије 24.02.2012. године. Непосредни повод за састанак представника Коморе са Татјаном Радосављевић, директором Лекарске коморе Србије, била је све  учесталија појава написа у медијима о интервенцијама лекара у Зоолошком врту у Београду.  Договорено је да ВКС припреми информацију за часопис „Гласник ЛКС“  у којој ће се упозорити лекари да се по Закону о ветеринарству (чл. 32 и 155.) то сматра „надриветеринарством“.  Договорена је сарадња на организацији скупова од заједничког интереса (нпр. проблем резистенције на антибиотике), узајамно признавање учешћа на скуповима, и сл.