43.седница УО

Штампа
Датум објављивања четвртак, 22 децембар 2011

Управни одбор на седници од 22.12.2011.године прихватио је Извештај Зорана Катринке о посети председника Светске ветеринарске организације Комори у децембру 2011. Посебно је издвојен значај пријема др Фаузи Кехрида и делегације Коморе код министра пољопривреде Душана Петровића. На основу разговора и одржане конференције за штампу у Влади Србије, Комора је у складу са постигнутим договором на пријему, упутила допис Министру. На седници је договорено да се састанак са Председницима РО одржи у другој половини јануара када ће се поделити годишњи Ветеринарски радни дневник. Одлучено је да се дневник подели свим члановима ВКС који су редовно измирили обавезу плаћања чланарине и лиценце закључно са 2010. годином.