Објављен Ветеринарски радни дневник ВКС

Штампа
Датум објављивања петак, 20 јануар 2012

Ветеринарска комора је одштампала у тиражу од 1500 примерака Ветеринарски радни дневник за 2012. годину. Дневник је прослеђен председницима Регионалних одбора којима је достављен и списак за расподелу. Поред годишњег календара у Ветеринарском радном дневнику објављена су основна нормативна акта,  спискови чланова органа и тела Коморе, цене образаца и књига у издању ВКС и неке друге корисне информације. Поред Статута ту је Кодекс, Дисциплинско-етички правилник, Правилник о лиценци и најновији Правилник о стручном усавршавању ветеринара. Жеља Управног одбора је да се са овом праксом настави следећих година, са молбом колегама да доставе своје предлоге и сугестије.