Чланство

Штампа

ЧЛАНСТВО У КОМОРИ
По Закону о ветеринарству ("Сл.гласник РС" бр.91/05) чланство у Комори је обавезно за све ветеринаре.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ ЗА ЧЛАНАРИНУ

Уплата чланарине за 2012. годину и накнаде за лиценцу

Уплата чланарине и накнаде за лиценцу се обавља на рачун :

Ветеринарске коморе Србије број 205-206170-50 уз назнаку „за чланарину“ према броју регионалног одбора за оне који уплаћују први пут.

Колеге који већ имају лиценцу приликом уплате треба да се позову насвој број лиценце.

Чланарина је 300 динара месечно, а годишња накнада за лиценцу 2000 динара.

 

ОБРАЗАЦ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ
попунити штампаним словима, својеручно потписати и послати на адресу: 

 

ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Булевар ослобођења 18
11129 Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

или образац снимити cа сајта Коморе, попунити у Wоrd-у и послати
Еmail-om као attachment.