УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВЕ БАЗЕ ВКС

Штампа

Да бисте могли користити Базу неопходно је прво инсталирати програм Microsoft Silverlight који можете преузети овде

На почетној страни сајта ВКС кликнути на НОВА БАЗА

Укуцати КОРИСНИЧКО ИМЕ И ЛОЗИНКА у Пријава корисника

Сваком члану је ЈМБГ почетно Корисничко име и Лозинка.

Кликнути на ПРИЈАВА

ПРОВЕРА ПОДАТАКА

а) померати курсор лево - десно на линији која се појављује на дну екрана

б) отворити картон - два пута кликнути на своје име

Промена Корисничког имена и Лозинке (једино што члан може да мења):

Укуцати жељено К. име и Лозинку и кликнути на поље ИЗМЕНИ

Уколико заборавите своје К.име и Лозинку, обратите се Стручној служби ВКС за помоћ.

Затварање стране: X у горњем десном углу.

Штампање података:

Отићи на ШТАМПА у заглављу, а затим на Штампа изнад. Припремна страна за штампање се отвара, а штампа се активирањем дугмета са сликом штампача.

Подаци се могу извући и у Еxел програм одабирањем поља Еxел.

ПРОВЕРА БОДОВА СА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Након пријаве, у заглављу отићи на поље БОДОВИ, затим на ЛИСТА БОДОВА када се отвара прегледна табела едукација и бодова за пријављеног члана.