Шумадијски

Штампа

  Šumadijski  RO   Mandatni period 2014-2018

Predsednik Reonalnog odbora

Lazar Paunović

Članovi Upravnog Odbora

Lazar Paunović, Nenad Savković, Nenad Simović, Slavko Panovski ,Dragan Đorđević

Predstavnici u Skupštini VKS

Lazar Paunović, Damjan Srejić, Mladen Đorđević

Predstavnik u Etičkom Komitetu

Dejan Aleksijević

Članovi komisije za cene

Dušan Žilović, Miloš Zorić, Dragan Obradović, Radoslav Aleksić, Branko Čakarević, Sunčica Lazić-Negrojević